Wageningen - Tarthorst 675

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met de documentatie voor Wageningen - Tarthorst 675.

Algemene voorwaarden
  • de ontvangende partij zal nimmer rechtstreeks contact opnemen met verkopende partij;
  • de ontvangende partij zal deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen;
  • zorgdragen dat deze informatie redelijkerwijs beschermd wordt;
  • de vertrouwelijke informatie niet openbaar maken, kopiëren, reproduceren, uitdelen;
  • alle informatie wordt gedeeld ‘as is’. Geen garantie wordt gegeven over de juistheid of volledigheid van deze informatie. De ontvangende partij erkent, voor zichzelf en namens aan haar verbonden personen, afstand te doen van al haar vorderingsrechten die zouden ontstaan door schade of verband houdt met het gebruik van deze informatie door ontvangende partij;
  • geen garantie wordt gedaan dat de vertrouwelijke informatie alle documenten en informatie bevat die de ontvangende partij nodig heeft ter beoordeling van het doel. De ontvangende partij erkent dat zij haar eigen onderzoek en analyse dient te doen van het doel en deze informatie;